PREMSA

Els docents catalans omplen la xarxa amb més de 18000 blocs. A '3cat24.cat'.
[[mailto:Espurn@ / Pla 1x1|Espurn@ / Pla 1x1]]. A Premsa i Educació

BLOCS

[[mailto:Espurn@ una proposta integral per atendre la diversitat a l'aula|Espurn@ una proposta integral per atendre la diversitat a l'aula]]. A 'Recursos i estratègies per a l'educació primària.'
II Jornada Espurn@: Cooperació i metodologies 2.0 pel canvi. A 'La paraula vola'.
Les matemàtiques amb Espurn@ a l'aula de diversificació curricular. A 'Les Noves Tecnologies'