II JORNADA ESPURN@ - PROGRAMA

9:00 - 9:15
Recepció.
9:15 - 9:30
Inauguració.
9:30 - 10:30
Conferència: “Escriure amb llapis (òptic) i llegir amb els llums apagats”, a càrrec de Màrius SERRA, escriptor. Presentada per Pere Mayans (SIUL).
10:30 - 11.00
Informacions diverses sobre el projecte i la jornada, a càrrec de Josep Masalles.
11:00 - 11:30
Descans i cafè.
11:30 - 12:30
1. Experiències d’aula (sessions paral·leles).
2. Taller d’iniciació.

12:35 - 13:35
Grups Espurn@ (sessions paral·leles).
13:35 - 13:50
Cloenda.


Llocs de realització:
Primera part (de les 9 a les 11 hores): Palau de Convencions i Congressos. Teatre Auditori de Salou.
Segona part (a partir de les 11 hores): Institut Jaume I de Salou.


Localització.