II JORNADA ESPURN@ - PRESENTACIÓ

Coorganitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament d’Educació i la delegació de Tarragona del Col·legi de Doctors i Llicenciats, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila, l’Institut Jaume I i l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili, tindrà lloc a Salou el dissabte 27 de febrer al matí una Jornada de treball a l’entorn del projecte Espurn@.

El projecte Espurn@ és una aplicació educativa en línia que té com a objectiu posar a disposició del professorat un ampli ventall de recursos i propostes per a treballar amb un alumnat cada cop més divers. Espurn@ és una aplicació desenvolupada conjuntament pel Departament d’Educació i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la institució que n’assumeix la direcció i la coordinació, tot comptant amb el concurs d’iEARN-Pangea.

Amb l’únic requisit de donar-se d’alta a la pàgina web www.espurna.cat qualsevol docent pot fer-ne ús i participar-hi plenament. Actualment, ja s’hi han enregistrat més de 6.000 ensenyants amb diferents nivells d’implicació.
El darrer any, els cinc portals consolidats amb què compta el projecte (Kampus, Kalidoscopi, Kitxalla, Klaustre i Ning) s’han enriquit i transformat profundament, des de la perspectiva d’esdevenir, a mig termini, un referent no solament per a les aules d’acollida i les aules obertes, sinó també per a l’educació en la diversitat a l’aula ordinària.

La Jornada del 27 de febrer s’obrirà amb una reflexió sobre els canvis que han representat les TIC en la manera de llegir i escriure, i una posada al dia de l’estat del projecte, seguides d’una presentació d’experiències d’utilització dels recursos Espurn@, d’un taller d’iniciació i sessions obertes a l’entorn dels grups de l’espai Espurn@-Ning.
Aquesta trobada s’adreça a totes les persones que desitgin conèixer el projecte o aprofundir en la seva dinàmica, especialment al professorat dels centres pertanyents als Serveis Territorials de Tarragona i de les Terres de l’Ebre o del sud dels territoris de Lleida i Barcelona comarques.