II JORNADES ESPURN@ - GRUPS


En aquest espai, es defineixen els grups que es reuniran durant una hora, per tal d'aprofundir en l'optimització del treball cooperatiu a les aules que ja participen o que pensen participar en el projecte Espurn@. Aquesta sessió té quatre objectius:
  • Fomentar la coneixença entre les persones interessades en un mateix àmbit.
  • Optimitzar el futur treball col·laboratiu.
  • Potenciar la participació activa i l'intercanvi entre alumnes i professors vinculats al projecte.
  • Recollir propostes i establir compromisos de participació en activitats i tasques concretes.

Les persones que s'inscriguin poden contactar amb els dinamitzadors i intervenir prèviament al desenvolupament de les jornades en els grups NING assignats. Es podrà escollir el grup al que volem assistir el mateix dia de les Jornades.RELACIÓ DE GRUPS. Clicant sobre els grups accedireu a un espai de trobada Espurn@-NING on podreu contactar amb els dinamitzadors, demanar dubtes i fer les aportacions que creieu adients. Us animem a què participeu en aquests dies previs a les jornades. D'aquesta manera, els dinamitzadors podran recollir les aportacions i fer una sessió més rica i profitosa. Som-hi?


  • GRUP n.9: PRIMERES PASSES ESPURN@. Dinamitzadores: Montserrat Vert i Mònica Valverde.


Recordeu que al mateix entorn ESPURNA-NING tenim un espai genèric per atendre les qüestions més generals de la jornada.